قابلیت‌های کلیدی نرم افزار SnagIt:
- امکان ذخیره‌ی تصاویر با فرمت‌های مختلف از جمله GIF ،JPG ،BMP ،PNG و TIF.
- امکان ذخیره سازی فیلم‌ها با فرمت‌های PPT ،AVI ،MPG ،MPEG ،SWF و WMV.
- امکان قرار دادن افکت بر روی تصاویر و فیلم‌ها.
- امکان اضافه کردن متن به عکس یا فیلم مورد نظر.
- امکان کشیدن اشکال هندسی.
- امکان قرار دادن تصاویر مختلف بر روی عکس یا فیلم ضبط شده.
- امکان استفاده از فایل‌های برنامه‌ی Camtasia Studio.
- امکان استفاده از چندین افکت مختلف روی متن.
- امکان ذخیره ی عکس‌ها با فرمت PDF.
- امکان ویرایش تصاویر با فرمت SGI.
- امکان دانلود افکت‌های بیشتر.
- امکان ضبط فیلم به صورت پنهان.
- سازگاری کامل با انواع نسخه‌های ویندوز.